Ümraniye Kurye

Ümraniye Kurye

Kurye hizmeti; evrak, davetiye ve benzeri tüm gönderilerin şehir içinde her hangi bir noktaya teslim edilmesi işlemidir. Normal kurye, hızlı kurye, acil kurye gibi farklı şekillerde sunulan bu hizmette, farklı zaman dilimleri içinde teslimat gerçekleştirilmektedir. Ümraniye Kurye şirketleri de sadece Ümraniye ve çevresine değil, İstanbul’un tüm noktalarına hizmet sunmaktadır. Yaya ve motorlu kurye gibi teslimat yöntemleri bulunan kurye sektöründe en güvenli hizmetler, profesyonel personelin bulunduğu şirketler tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye’de bu sektörün profesyonel olarak yapılması da 1989 yılına dayanmaktadır. Sektör, büyük bir boşluğu doldurmuş, teslimat hizmetini lojistik sektörüne kazandırmıştır. Kurye şirketleri, şehir içi teslimatların yanı sıra şehirler arası teslimatları da gerçekleştirmektedir. Ancak şehirlerarası hizmet türü kargo taşımacılığı olarak adlandırılmaktadır. İşleyiş ise aynıdır. Kurye personeli, gerek yaya gerekse motorize olsun mesaiye başladığında kurye merkezini aramakta, bölgede alınmayı bekleyen evrakı toplayarak merkeze ulaştırmaktadır. Ancak bunun için öncelikle gönderinin bilgisinin kurye merkezine sunulması gereklidir. Merkez bu bilgileri operasyon merkezine bildirmekte, operasyon merkezi de en yakın kurye personeline gönderinin bulunduğu adresin bilgisini sunmaktadır. Kurye, bu bilgiler eşliğinde adrese gelerek evrakı almaktadır. Kendisine yakın olan yerdeki tüm evrakı alan kurye personeli, bunları adreslerine teslim edilmek üzere merkeze telim etmektedir.

Gönderiler burada gidecekleri adreslere göre ayrılmakta, sonrasında da dağıtım işlemine başlamaktadır. Davetiye gibi çoklu gönderiler genellikle yaya kuryelere verilmektedir. İçlerinde acil teslimat yapılması gerekli olanlar varsa bunlar da motokurye ekiplerine verilmekte ve bu şekilde gönderilerin teslimleri gerçekleştirilmektedir. Ancak gönderinin acil ve hızlı olarak teslim edileceği, gönderi sahibi tarafından merkeze bildirilmesi durumunda motokurye ekipleri bunları merkeze iletmeden doğrudan adreslerine teslim etmektedir. Bu şekilde gönderiler 30 dakika ile 180 dakika içinde adreslerine teslim edilmiş olmaktadır. Tabii normal teslimat ile hızlı ve acil teslimat arasında fiyat farkı bulunmaktadır.

Ümraniye Hakkında Bilgi

Ümraniye İstanbul’un 58 kmyüz ölçümüne sahip oldukça büyük ilçelerinden biridir. İlçe İstanbul’da son yıllarda oldukça hızlı gelişim gösteren ancak buna rağmen modernleşmeye karşı duran bir şehir örneğidir. İlçe köy gelenekleri ve örf-adetlerini korumaktadır. Nüfus bakımından da oldukça kalabalık olan ilçe muhafazakar yapısını sürdürmektedir. 1987 yılında kendi başına ilçe olabilmeyi başaran Ümraniye, 35 mahalleden oluşan yerleşkeye ve ekonomik açıdan oldukça çok çeşitliliğe sahiptir. Özellikle küçük sanayi ve küçük esnaflığın geliştiği Ümraniye’ de bunun dışında hemen her çeşit geçim kaynağına rastlanabilir. Mutluluk anlamına gelen ve bu yüzden ilçeye verilen isim oldukça başarılı olmamış olacak ki yapılan araştırmalarda insanların en mutlu olduğu ilçeler arasına girememiştir. Kasım 2015 seçimlerinden beri AK Parti  ve Hasan Can tarafından yönetilen ilçe yapılanmanın oldukça hızlandırıldığı ve büyük konut projelerinin yer aldığı bir imar alanına sahiptir. Ulaşım ağı açısından da kendisini fazlaca geliştirmeye çalışan ancak Anadolu’nun diğer yerlerine göre geride kalmış olan Ümraniye yapılan yeni yol ve ulaşım araçları projeleriyle canlandırılmaya çalışılmaktadır.

Ümraniye Nüfusu

İstanbul’un en kalabalık üçüncü İstanbul’un Anadolu Yakasının ise en kalabalık ilçesi olan Ümraniye nüfusu incelendiğinde 1990 yılında yapılan sayıma göre 301.257 olan nüfus 242.091 şehir ve 59.166 kır olarak paylaştırılmıştır. Ancak sadece 10 yıl sonra 2 katına çıkan nüfus 2000 yılında 605.855 olmuştur. Yapılan son nüfus sayımı 2015 yılında olmuş ve nüfus 687.348 çıkmıştır.

Ümraniye Tarihi Yerleri

Osmanlı döneminden önce tamamen ormanlarla kaplı ilçe ilk yerleşke haline Frigyalılırla gelmiştir. Frigya inancına göre çam ağacı kutsaldır. Bu yüzden Frigyalılar tüm Ümraniye’yi çam ağaçlarıyla donatmışlardır. Anadolu’yu Müslüman yapan ilk devlet olan Danişmetliler de bu topraklarda yaşamışlardır. Tarihi oldukça eskiye giden Ümraniye halen köy geleneklerini muhafaza ettiğinden tarihi esere çok fazla rastlanmamaktadır. Olduğu rivayet edilen ya da arkeolojik kazılardan bulunan Ümraniye tarihi yerleri adına herhangi bir ize rastlanmamaktadır. Ümraniye’nin halkının geneli Balkan Savaşları’ndan kaçıp gelen Yugoslavya ve Bulgaristan göçmenidir. Bu yüzden ilçeye bir ara muhacir köyde denmiştir. 1963 yılında Ümraniye Belediyesi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Ümraniye Gezilecek Yerleri

Gelişen ulaşım ağıyla gezmek için çevre ilçelere yönelmek Ümraniye için yapılacak en önemli şeydir. Semt muhafazakâr yapısını koruduğundan ilçenin içerisinde doğal sit alanları ve büyük parklar mevcuttur. Hafta sonları gerek ailenizle gerek arkadaşlarınızla şehrin gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir park gezisi yapmak istiyorsanız sizin için ideal olacaktır. Ancak denize uzak olan ilçe Üsküdar’a komşu olduğundan deniz manzarası seyretmek için Üsküdar’a geçmelisiniz. Ancak Ümraniye gezilecek yerleri kendi içerisinde gerek semt sakinlerine gerekse ziyaretçilerine birçok imkân sunmaktadır. Büyük alışveriş merkezleri gerekse semt pazarları sizler için keyifli bir gün aktivitesi olabilir.

Ümraniye Kurye Şirketi Zaman Kazandırmaktadır

Türkiye’de kurye hizmetini ilk dönemlerde kargo şirketleri üstlenmiştir. Bu şekilde sunulan hizmette acil ve hızlı teslimatın yapılması mümkün olmamıştır. Sabah alınan bir gönderi, ertesi gün alıcısına teslim edilmiştir. Çünkü türü ne olursa olsun gönderiler önce merkezde toplanmakta, sonrasında ulaştırılacağı adresteki kargo şubesine gönderilmekte, teslimatlar da buradaki şubeden yapılmıştır. Bu nedenle sektörde kurye ihtiyacı doğmuş, bunun üzerine de hızlı teslimat yapılmasına olanak sağlayan motokurye hizmeti ortaya çıkmıştır. Ümraniye moto kurye firmaları da motorize ekipleri ile teslimatları hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getirmektedir. Kurye sektörünün en önemli avantajı, gönderi sahibi ile alıcıya sunduğu zamandır. Kurye firmaları, kargo sektöründeki gibi birkaç gün içinde teslimat değil, anında teslimat hizmeti sunmaktadır. Mesafeye göre bu teslimat süresi 3 saate çıksa da kargo ile yapılan teslimata göre çok daha fazla hızlı olmaktadır. Ayrıca kurye sektöründeki firmalar, teslimatların çok daha kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesi için özel ekipmanlardan yararlanmaktadır. Bu sayede zaman kavramı daha da kısalmış, en hızlı ve en güvenli teslimatın yapılabilmesi sağlanmıştır. Tam olarak hizmet verilebilmesi için motosiklet, yetişmiş bir personel, gönderilerin korunabilmesi için bir çanta ile motokurye personelini açık hava şartlarından korumak için koruyucu kıyafetler gereklidir. Bu donanımların tamamlanması ile birlikte hizmet hazır gelmektedir.

Kurye Sektöründe Hizmet Vermek Zordur

Kurye sektörü, aslında personel için farklı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ön büyük zorluk, trafikte yaşanmaktadır. Otomobil sürücülerin duyarsızlığı, motosikletli kurye personelini tehlikelerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Özellikle bazı duyarsız sürücülerin kurye personeline yol vermemek için farklı şekillerde araç kullandığı bilinmektedir. Hal böyle olunca zamanla yarışan motosikletli kurye personelinin işi daha da zorlaşmaktadır. Olumsuz hava koşulları da motosikletli kurye personeli için olumsuz durumlardan biridir. Karlı ve yağmurlu havalarda otomobil kullanmak zorlaşsa da, motosiklet kullanmak çok daha zor olmaktadır. Kaygan yollar, motosiklet kullanmayı daha da zorlaştırabilmektedir. Ümraniye acil kurye personeli ise tüm olumsuz hava şartları ve yoğun trafiğe rağmen hizmetlerini aksatmadan yerine getirmektedir. Üstelik bütün bir gün motosiklet başında geçmesi nedeni ile de kaza riski ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Kurye sektöründe hizmet iki şekilde yerine getirilmektedir. Bunlardan birisi abone, diğeri peşin müşteri olarak sınıflandırılmaktadır. Abone müşteriye avantajlı fiyatlarla hizmet sunmaktadır. Bunun nedeni, abone müşterinin sürekli olarak hizmet almasıdır. Bunun yanı sıra abone müşteriler genellikle aynı adreslere teslimat yapılmasını istemektedir. Bu da kurye şirketi için avantaj olmaktadır. Çünkü aynı adreslere yapılan gönderilerde teslimat süresi çok daha kısa olmaktadır. Bunun nedeni personelin adresi ve adrese gidilecek tüm yolları ezberlemiş olmasıdır. Peşin müşteri ise genellikle bir kez gönderi yapanlardan oluşmaktadır. Bu müşterinin evrakını göndereceği adres de tek seferlik olmaktadır. Doğal olarak bu hizmette fiyat farklıdır. Ancak gönderinin teslimi aşamasında abone müşteri, peşin müşteri, kurumsal ya da bireysel müşteri farkı yoktur. Büyük küçük tüm gönderiler aynı titizlikte adreslerine teslim edilmektedir. Hizmet ise ya elektronik posta ya da telefonla bildirilmektedir. Bu bilginin merkeze ulaşmasının ardından operasyon birimi kurye personeline ulayarak müşterinin bilgisini sunmaktadır. Kurye personeli de bildirilen gönderiyi almak için müşterinin adresine yönelmektedir. Gönderi alındıktan sonra yine operasyon birimine bilgi verilmekte, varsa başka gönderiler de alınmakta, yoksa gönderinin teslim edilmesi için kurye personeli adrese yönlendirilmektedir. Ancak acil teslim edilmesi istenmediyse personel bir süre uygun bir yerde bekletilmekte ve bir başka gönderinin çıkması beklenmektedir. Yeni talep geldiğinde o gönderileri de alan kurye personeli, teslimat işlemine başlamaktadır.

Gelişen Teknolojiye Ayak Uydurulması Önemlidir

Ümraniye kurye firması, bu hizmeti yerine getirirken teknolojinin tüm yararlarını da kullanmaktadır. Kurye hizmetinden yararlanan kurumsal ya da bireysel müşteriler, gönderilerin hangi aşamada olduğunu da online olarak takip edebilme imkanına kavuşmuştur. Ayrıca gönderiler teslim edildiğinde elektronik posta ile bilgilendirme yapılmaktadır. Teknoloji ilerledikçe kurye şirketleri de altyapılarını geliştirmektedir. Bu değişime ayak uyduramayanların zaman içinde sektörde kayboldukları bilinmektedir. Çünkü günümüzde teknolojik çözümler sunabilen firmalar ayakta kalabilmektedir. Bu durum kurye sektörü için de geçerlidir. Ümraniye’deki kurye şirketleri arasında da teknolojiye ayak uydurabilenler hizmetlerine devam edebilmektedir. Teknoloji ile birlikte teslimat yöntemleri de gelişmiştir. Bunlardan biri olan acil kurye hizmeti, İstanbul içinde motosikletli kurye personeli tarafından alınan gönderinin mümkün olan en kısa sürede teslimatının yapılması işlemidir. Burada teslimatın 90 dakikayı geçmemesi gereklidir. Bu yöntem, en acil durumlarda en güvenli çözümü sunmaktadır. Kırılabilen ya da bozulabilen ürünlerin de teslimatlarının güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi de esastır. Acil kurye hizmetinde kentin trafik yoğunluğuna rağmen teslimatın kısa sürede yapılması gereklidir ve motosikletli kuryeler bu hizmeti üstlenmektedir. Acil kurye hizmeti ciddi bir hizmet türüdür ve gönderi bilgisinin verilmesinden hemen sonra motosikletli kurye personelinin gelerek gönderiyi alması gereklidir. Bunun yapılabilmesi için de kurye operasyon birimi tarafından en yakın kurye personeli ile iletişime geçilmekte ve böylece gönderi kısa bir süre içinde teslim alınarak gideceği adrese teslim edilmektedir. Gönderi hazır olduktan sonra kurye merkezinin aranması yeterli olmaktadır.

Moto Kurye hizmet bütünlerinden yararlanmak için lütfen çağrı merkezimizi arayınız.